Kiedy dziecko 6-letnie trafi do pierwszej klasy?
    Jeszcze przez najblizsze dwa lata szkolne rodzice dzieci urodzonych w 2004 i 2005 roku będą mieli prawo wyboru czy ich dziecko pójdzie do szkoły jako sześcio- czy jako siedmiolatek. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym w roku bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Jeślli dziecko nie uczęszczało do przedszkola ani oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a rodzice chcieliby aby ich dziecko rozpoczęło naukę w klasie pierwszej, niezbędna jest wtedy opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej dotycząca gotowości szkolnej dziecka. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje jej dyrektor, biorąc pod uwagę warunki organizacyjne szkoły oraz spełnienie powyższych warunków. Jeśli w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 dziecko sześcioletnie nie rozpocznie nauki w szkole, ma obowiązek uczestniczyć w rocznym przygotowaniu przedszkolnym. Obowiązkowo dzieci sześcioletnie pójdą do szkoły we wrześniu 2012  r., czyli urodzone w roku 2006.
    W okresie przejściowym do pierwszej klasy będą uczęszczały dzieci sześcioletnie i siedmioletnie. Takie rozwiązanie nie jest nowe. Do września br., na podstawie decyzji dyrektora szkoły o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej, naukę w klasie pierwszej mógł rozpocząć sześciolatek. Jeśli pozwalają na to warunki /baza, liczba dzieci/ w szkole może być zorganizowana klasa pierwsza dla samych dzieci sześcioletnich. Należy pamiętać, że dzieci z dwóch różnych roczników będą realizowały tą samą podstawę programową za pomocą nowych form i metod pracy.
    Nowa, obowiązująca od września 2009 r., podstawa programowa wychowania przedszkolnego zobowiązuje nauczycieli do przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole /tzw. diagnozy przedszkolnej/. Celem tej analizy jest zgromadzenie informacji, które mają pomóc nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, a rodzicom - w poznaniu stanu gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole, po to by mogli je odpowiednio do potrzeb wspomagać.
 

 

 

 

© 2014 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Tychach